Info-Days for the EU Missions to be held virtually between 18 - 19 January 2022

Në kuadër të Programit Horizon Europe, më datë 18-19 Janar 2022, do të organizohen eventet online  "Info-Days for the EU Missions". 

Programi i Ditëve Informuese do të fokusohet në temat:

 

  • 18 Jan
  • Restore our Ocean and Waters by 2030 Mission
  • Cancer Mission
  • 19 Jan
  • Adaptation to Climate Change Mission
  • 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 Mission
  • A Soil Deal for Europe Mission


 

Siç mund të jeni në dijeni Misionet e Horizon Europe, konstitutojnë shtyllat kryesore ku mbështetet Programi, si  dhe prioritet, objektivat ku bazohet Komisioni Europian.

Në këtë drejtim sugjerohet që prioritet dhe financimet Kombëtare për Kërkimit Shkencor, të jenë në të njëjtën linjë me Objektivat dhe Misionet e Horizon Europe. 

Në këto ditë informuese do të prezantohen gjithashtu Programet e Punës dhe Thirrjet  në Ardhje Horizon Europe.


 

Axhenda dhe pjesëmarrja Link: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en

Të ngjashme

...