Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se është shpallur orari i provimeve për sesionin e dimrit, viti akademik 2022-2023

Departamenti i Biologjise
Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore.pdf 19.01.2023
Bachelor ne Shkencat Natyrore dhe Mjedisore.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Mesuesi ne Biologji per arsimin e mesem e te larte.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Biologji Molekulare.pdf 19.01.2023
Bachelor ne Biologji.pdf 19.01.2023
Departamenti i Bioteknologjise
Bachelor ne Bioteknologji.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale.pdf 19.01.2023
Master Profesional ne Bioteknologji Mjedisore.pdf 19.01.2023
Departamenti i Fizikes
Bachelor ne Fizike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Fizike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Mesuesi ne Fizike per arsimin e mesem te larte.pdf 19.01.2023
Departamenti i Informatikes
Bachelor ne Informatike.pdf 19.01.2023
Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Informatike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Mesuesi Informatike per arsimin e mesem te larte.pdf 19.01.2023
Master Profesional ne Informatike Biznesi.pdf 19.01.2023
Master Profesional ne Teknologji Informacioni.pdf 19.01.2023
Departamenti i Kimise
Bachelor ne Kimi.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Kimi.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Mesuesi ne Kimi per arsimin e mesem te larte.pdf 19.01.2023
Departamenti i Kimise Industriale
Bachelor ne Kimi dhe Teknologji Ushqimore.pdf 19.01.2023
Bachelor ne Kimi Industriale e Mjedisore.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Inxhinieria e Proceseve Kimike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Kimi Industriale e Mjedisore.pdf 19.01.2023
Departamenti i Matematikes
Bachelor ne Matematike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Matematike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Mesuesi ne Matematike per arsimin e mesem te larte.pdf 19.01.2023
Departamenti i Matematikes se Aplikuar
Bachelor ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike.pdf 19.01.2023
Master i Shkencave ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike.pdf 19.01.2023
Master Profesional ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike.pdf 19.01.2023

Të ngjashme

...