Orari i provimeve, sesioni i dimrit 2023-2024

Departamenti i Biologjisë
Bachelor ne Biologji.pdf 15.01.2024
Bachelor në Shkencat Natyrore dhe Mjedisore.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Biologji Molekulare.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Biologji, AML.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Biologji Mjedisore.pdf 15.01.2024
Departamenti i Bioteknologjisë
Bachelor ne Bioteknologji.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Bioteknologji Molekulare dhe Industriale.pdf 15.01.2024
Master Profesional në Bioteknologji Mjedisore.pdf 15.01.2024
Departamenti i Fizikës
Bachelor ne Fizike.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Fizikë, AML.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Fizikë.pdf 15.01.2024
Departamenti i Informatikës
Bachelor ne Informatike.pdf 18.01.2024
Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.pdf 18.01.2024
Master i Shkencave në Information Systems Engineering.pdf 18.01.2024
Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni.pdf 18.01.2024
Master Profesional në Informatikë Biznesi.pdf 18.01.2024
Master i Shkencave në Data Science and Artificial Intelligence.pdf 18.01.2024
Master Profesional ne Teknologji Informacioni.pdf 18.01.2024
Master i Shkencave ne Informatike.pdf 18.01.2024
Master i Shkencave ne Informatike AML.pdf 18.01.2024
Departamenti i Kimisë
Bachelor në Kimi.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Kimi.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Kimi, AML.pdf 15.01.2024
Departamenti i Kimisë Industriale
Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore.pdf 15.01.2024
Bachelor në Kimi dhe Teknologji Ushqimore.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike.pdf 15.01.2024
Departamenti i Matematikës
Bachelor në Matematikë.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Matematikë.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në Matematikë, AML.pdf 15.01.2024
Departamenti i Matematikës së Aplikuar
Bachelor ne IMI.pdf 15.01.2024
Master i Shkencave në IMI.pdf 15.01.2024
Master Profesional në IMI.pdf 15.01.2024

Të ngjashme

...