Regjistrimi dhe orari per mbrojtjen e diplomes, Master Shkencor, Viti Akademik 2020-2021

Regjistrimi do te kryhet online nga data 5 Tetor - 10 Tetor.

Provimi i diplomes do te zhvillohet ne daten 11 Tetor - 15 Tetor

Nuk do lejohet ne provimin e diplomes asnje studentet qe nuk ka shlyer detyrimet financiare dhe nuk ka dorezuar mbrojtjen e gjuhes se huaj.

Provimi i diplomes do te zhvillohet vetem ne auditor.

Per tu regjistruar kliko: KETU

 

Orari per mbrojtjen e diplomes
Mbrojtja e diplomave_ORARI_SALLA_Msc_Tetor 2021.pdf 05.10.2021

Të ngjashme

...