Master i Shkencave në Mësuesi Informatike për arsimin e mesëm të lartë

Syllabus
Kujdestar Dr. Julian Fejzaj ([email protected])
No Subject
1
2
3
Praktikum
4
Lëndë me Zgjedhje II
4.1 Progamim OO ne C++
4.2 Administrim Sistemi (Linux ose Windows),
4.3 Sistemet e Menaxhimit të Informacionit.
4.4 Elemente të avancuar të programimit në C
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta