Faturat

Me poshte mund te gjeni faturat.

Faturat per tarifat e studimit per vitin akademik 2021-2022
Tarifa per studentet e Ciklit te Pare, Viti II, III, me note mesatare nga 6-9.pdf 25.08.2021
Tarifa per studentet e Ciklit te Pare, Viti I.pdf 25.08.2021
Tarifa per studentet e Ciklit te Dyte, Master Profesional.pdf 25.08.2021
Tarifa per studentet e Ciklit te Pare, Viti II, III, me note mesatare nen 6.pdf 25.08.2021
Tarife shkollimi e reduktuar per studentet e Master Profesional, Program i Dyte Studimi.pdf 25.08.2021
Tarifa per studentet e Ciklit te Dyte, Master i Shkencave.pdf 25.08.2021
Tarife shkollimi e reduktuar per studentet e Master Profesional.pdf 25.08.2021
Tarife shkollimi, Master Profesional, program i dyte studimi.pdf 25.08.2021
Tarife shkollimi e reduktuar per studentet e Master Shkencor.pdf 25.08.2021
Tarife shkollimi, Master i Shkencave, program i dyte studimi.pdf 25.08.2021
Tarife shkollimi e reduktuar per studentet e Master Shkencor, Program i Dyte Studimi.pdf 25.08.2021
Tarifa per studentet e Ciklit te Pare, Programi i Dyte Studimi.pdf 25.08.2021
Vertetim studenti
Vertetim studenti.pdf 25.08.2021
Liste notash
Liste notash.pdf 25.08.2021
Certifikate notash
Certifikate Notash.pdf 14.12.2021
Terheqje diplome
Terheqje diplome.pdf 25.08.2021
Terheqje kopje diplome
Terheqje kopje diplome.pdf 25.08.2021
Program studimi per nje lende
Program studimi per nje lende.pdf 25.08.2021
Program studimi ne Shqip
Program studimi ne shqip.pdf 25.08.2021
Program studimi ne Anglisht
Program studimi ne anglisht.pdf 25.08.2021
Aplikim per doktorature
Tarife aplikimi per doktorature.pdf 11.04.2022