Grupet mesimore, Viti Akademik 2020-2021

Gjeni bashkengjitur sipas departamentit grupet mesimore per vitin akademik 2020-2021

Departamenti i Biologjise
Bachelor Biologji, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor Biologji, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor Biologji, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH Biologji Mjedisore, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Biologji Mjedisore, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH Biologji Molekulare, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Msc Biologji Molekulare, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH Biologji AML, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Biologji AML, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Bioteknologjise
Bachelor Bioteknologji, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor Bioteknologji, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor Bioteknologji, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH Bioteknologji Molekulare dhe Industriale, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Bioteknologji Molekulare dhe Industriale, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MP Bioteknologji Mjedisore.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Fizikes
Bachelor Fizike, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor Fizike, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor Fizike, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH Fizike, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Fizike, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH Fizike AML, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Fizike AML, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Informatikes
Bachelor Informatike, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor Informatike, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor Informatike, Viti 3.xlsx 12.08.2021
Bachelor TIK, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor TIK, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor TIK, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH Informatike, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Informatike, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH TIK, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH TIK, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH Informatike AML, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Informatike AML, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MP Informatike, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MP TIK, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Kimise
Bachelor Kimi, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor Kimi, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor Kimi, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH Kimi, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Kimi, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH Kimi AML, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH Kimi AML, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Kimise Industriale
Bachelor KIM, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor KIM, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor KIM, Viti 3.xlsx 12.08.2021
Bachelor KTU, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor KTU, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor KTU, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH KIM, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH KIM, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH IPK, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH IPK, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH SHTU, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH SHTU, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Matematikes
Bachelor Matematike, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor Matematike, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor Matematike, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH Matematike, Viti 1.xls 12.08.2021
MSH Matematike, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MSH Matematike AML, Viti 1.xls 12.08.2021
MSH Matematike AML, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Departamenti i Matematikes se Aplikuar
Bachelor IMI, Viti 1.xlsx 12.08.2021
Bachelor IMI, Viti 2.xlsx 12.08.2021
Bachelor IMI, Viti 3.xlsx 12.08.2021
MSH IMI, Viti 1.xlsx 12.08.2021
MSH IMI, Viti 2.xlsx 12.08.2021
MP IMI, Viti 1.xlsx 12.08.2021