Grupet mesimore, Viti Akademik 2021-2022

Departamenti i Biologjise
Bachelor Biologji, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Biologji, V2.pdf 31.10.2021
Bachelor Biologji, V3.pdf 31.10.2021
MSH Biologji Mjedisore, V1.pdf 26.11.2021
MSH Biologji Mjedisore, V2.pdf 31.10.2021
MSH Biologji Molekulare, V1.pdf 26.11.2021
MSH Biologji Molekulare, V2.pdf 31.10.2021
MSH Biologji AML, V1.pdf 26.11.2021
MSH Biologji AML, V2.pdf 31.10.2021
Departamenti i Bioteknologjise
Bachelor Bioteknologji, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Bioteknologji, V2.pdf 31.10.2021
Bachelor Bioteknologji, V3.pdf 31.10.2021
MSH Bioteknologji Molekulare dhe Industriale, V1.pdf 26.11.2021
MSH Bioteknologji Molekulare dhe Industriale, V2.pdf 31.10.2021
MP Bioteknologji Mjedisore, V1.pdf 26.11.2021
Departamenti i Fizikes
Bachelor Fizike, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Fizike, V2.pdf 01.11.2021
Bachelor Fizike, V3.pdf 01.11.2021
MSH Fizike, V1.pdf 26.11.2021
MSH Fizike, V2.pdf 31.10.2021
MSH Fizike AML, V1.pdf 26.11.2021
MSH Fizike AML, V2.pdf 31.10.2021
Departamenti i Informatikes
Bachelor Informatike, V1.pdf 30.10.2021
Bachelor ne Informatike, V2.pdf 30.10.2021
Bachelor ne Informatike, V3.pdf 30.10.2021
Bachelor TIK, V1.pdf 30.10.2021
Bachelor TIK, V2.pdf 30.10.2021
Bachelor TIK, V3.pdf 30.10.2021
MSH Informatike, V1.pdf 26.11.2021
MSH Informatike, V2.pdf 31.10.2021
MSH TIK, V1.pdf 26.11.2021
MSH TIK V2.pdf 31.10.2021
MSH Informatike AML, V1.pdf 26.11.2021
MSH Informatike AML, V2.pdf 31.10.2021
MP Informatike Biznesi, V1.pdf 26.11.2021
MP TIK, V1.pdf 26.11.2021
Departamenti i Kimise
Bachelor Kimi, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Kimi, V2.pdf 01.11.2021
Bachelor Kimi, V3.pdf 01.11.2021
MSH Kimi, V1.pdf 26.11.2021
MSH Kimi, V2.pdf 31.10.2021
MSH Kimi AML, Viti 1.pdf 26.11.2021
MSH Kimi AML, V2.pdf 31.10.2021
Departamenti i Kimise Industriale
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore, V2.pdf 31.10.2021
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore, V3.pdf 31.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore, V2.pdf 31.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore, V3.pdf 31.10.2021
MSH Kimi Industriale dhe Mjedisore, V1.pdf 26.11.2021
MSH Kimi Industriale dhe Mjedisore V2.pdf 31.10.2021
MSH Inxhinieria e Proceseve Kimike, V1.pdf 26.11.2021
MSH Inxhinieri e Proceve Kimike, V2.pdf 31.10.2021
MSH Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore, V1.pdf 26.11.2021
MSH Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore, V2.pdf 31.10.2021
Departamenti i Matematikes
Bachelor Matematike, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor Matematike, V2.pdf 01.11.2021
Bachelor Matematike, V3.pdf 01.11.2021
MSH Matematikë, V1.pdf 26.11.2021
MSH Matematike, V2.pdf 31.10.2021
MSH Matematikë AML, V1.pdf 26.11.2021
MSH Matematike AML, V2.pdf 31.10.2021
Departamenti i Matematikes se Aplikuar
Bachelor IMI, V1.pdf 31.10.2021
Bachelor IMI, V2.pdf 01.11.2021
Bachelor IMI, V3.pdf 01.11.2021
MSH IMI, V1.pdf 26.11.2021
MSH IMI, V2.pdf 31.10.2021
MP IMI, V1.pdf 26.11.2021