Grupet mesimore, Viti Akademik 2021-2022

Gjeni bashkengjitur sipas departamentit grupet mesimore per vitin akademik 2021-2022

Departamenti i Biologjise
Bachelor Biologji V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor Biologji V2.xlsx 13.10.2021
Bachelor Biologji V3.xlsx 13.10.2021
Msc Biologji Mjedisore V2.xlsx 13.10.2021
Msc Biologji Molekulare V2.xlsx 13.10.2021
Msc Biologji AML V2.xlsx 13.10.2021
Departamenti i Bioteknologjise
Bachelor Bioteknologji V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor Bioteknologji V2.xlsx 13.10.2021
Bachelor Bioteknologji V3.xlsx 13.10.2021
Msc Bioteknologji Molekulare dhe Industriale V2.xlsx 13.10.2021
Departamenti i Fizikes
Bachelor Fizike V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor Fizike V2.xlsx 13.10.2021
Bachelor Fizike V3.xlsx 13.10.2021
Msc Fizike V2.xlsx 13.10.2021
Msc Fizike AML V2.xlsx 13.10.2021
Departamenti i Informatikes
Bachelor Informatike V1.xlsx 15.10.2021
BACHELOR Ne INFORMATIKË, VITI II.xlsx 13.10.2021
BACHELOR Në INFORMATIKË, Viti III.xlsx 13.10.2021
Bachelor TIK V1.xlsx 15.10.2021
BACHELOR Ne TEKNOLOGJI INFORMACIONI, Viti II.xlsx 13.10.2021
BACHELOR Ne TEKNOLOGJI INFORMACIONI, Viti III.xlsx 13.10.2021
Master i Shkencave ne Informatike, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Master i Shkencave ne Informatike AML, Viti II, Viti Akademik 2021 -2022.xlsx 14.10.2021
Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Departamenti i Kimise
Bachelor Kimi V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor ne Kimi, Viti II.xlsx 13.10.2021
Bachelor ne Kimi, Viti III.xlsx 13.10.2021
Master i Shkencave ne Kimi, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Master i Shkencave ne Kimi AML, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Departamenti i Kimise Industriale
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore, Viti III.xlsx 13.10.2021
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore, Viti II.xlsx 13.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore, Viti II.xlsx 13.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore, Viti III.xlsx 13.10.2021
Master i Shkencave ne Kimi Industriale dhe Mjedisore, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022 .xlsx 14.10.2021
Master i Shkencave, Inxhinieria e Proceseve Kimike, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Master i Shkencave Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Departamenti i Matematikes
Bachelor Matematike V1.xlsx 15.10.2021
Bachelor ne Matematikë, Viti II.xlsx 13.10.2021
Bachelor ne Matematikë, Viti III.xlsx 13.10.2021
Master i Shkencave ne Matematike, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022 .xlsx 14.10.2021
Master i Shkencave ne Matematike AML, Viti II, Viti Akademik 2021 - 2022.xlsx 14.10.2021
Departamenti i Matematikes se Aplikuar
Bachelor IMI V1.xlsx 15.10.2021
BACHELOR Ne INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE, VITI II.xlsx 13.10.2021
BACHELOR Ne INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE, VITI III,.xlsx 13.10.2021
Master i Shkencave ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike, Viti II, Viti Akademik 2021- 2022.xlsx 14.10.2021