Grupet mësimore, Viti Akademik 2022-2023

Departamenti i Biologjisë
Bachelor Biologji Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Biologji Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Biologji Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Shkenca Natyrore Mjedisore Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Master i shkencave ne Biologji Molekulare Viti 1 2022-2023.pdf 13.01.2023
Master i shkencave ne Biologji Molekulare Viti 2 2022-2023.pdf 13.01.2023
Master i Shkencave në Biologji Mjedisore Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Biologji Mjedisore Viti 2 2022-2023.pdf 13.01.2023
Master i Shkencave në Mësuesi në Biologji për arsimin e mesëm të lartë Viti 1 2022-2023.pdf 13.01.2023
Master i Shkencave në Mësuesi në Biologji për arsimin e mesëm të lartë Viti 2 2022-2023.pdf 13.01.2023
Departamenti i Bioteknologjisë
Bachelor Bioteknologji Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor ne Bioteknologji Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor ne Bioteknologji Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Bioteknologji Molekulare dhe Industriale Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master Profesional në Bioteknologji Mjedisore Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Departamenti i Fizikës
Bachelor Fizikë Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Fizikë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Fizikë Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Mësuesi në Fizikë për arsimin e mesëm të lartë Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Mësuesi në Fizikë për arsimin e mesëm të lartë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Fizikë Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Fizikë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Departamenti i Informatikës
Bachelor në Informatikë Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor në Informatikë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor në Informatikë Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Informatikë Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Informatikë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Teknologji Informacioni Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Teknologji Informacioni Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Mësuesi Informatike për arsimin e mesëm të lartë Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Mësuesi Informatike për arsimin e mesëm të lartë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master Profesional në Informatikë Biznesi Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master Profesional në Teknologji Informacioni Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Departamenti i Kimisë
Bachelor Kimi Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Kimi Viti 1 2022-2023 18.11.2022
Master i Shkencave në Kimi Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Mësuesi në Kimi për arsimin e mesëm të lartë Viti 1 2022-2023 18.11.2022
Master i Shkencave në Mësuesi në Kimi për arsimin e mesëm të lartë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Departamenti i Kimisë Industriale
Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Kimi Industriale e Mjedisore Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Kimi Industriale e Mjedisore Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Departamenti i Matematikës
Bachelor Matematike Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Matematike Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Matematike Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Matematikë Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Matematikë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Mësuesi në Matematikë për arsimin e mesëm të lartë Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Mësuesi në Matematikë për arsimin e mesëm të lartë Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Departamenti i Matematikës së Aplikuar
Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike Viti 1 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike Viti 3 2022-2023 14.10.2022
Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike dhe Informatike Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022
Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike dhe Informatike Viti 2 2022-2023 14.10.2022
Master Profesional në Inxhinieri Matematike dhe Informatike Viti 1 2022-2023.pdf 18.11.2022