Struktura administrative

Struktura Administrative

Z.Robert Skënderi  Administrator

Dega  Financës dhe Buxhetit

Dega e Shërbimeve

Struktura Ndihmës Akademike Me Karakter Administrativ

Dega e Burimeve Njerëzore

Dega Mësimore

Dega e IT

Dega Arshiv-Protokoll

Bibloteka

Dega e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Karrierës