Aktivitete për karrierën Departamenti i Biologjisë

Dega e sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Karrierës do të organizojë aktivitetete që do tju ndihmojnë në zhvillimin tuaj të mëtejshëm profesional, më datë 15/03/2023 ora 11:00, salla 103 B. Në fokus të kësaj zyre është orientimi në karrierë dhe këshillimi i vazhdueshëm, për drejtimin e duhur apo për të ndërmarrë zgjedhje strategjike në karrierën tuaj. Ndaj ne jemi kujdesur që të zgjedhim tema të cilat do t'ju ndihmojnë në zhvillimin e karrierës dhe do tju bëjnë sa më të aftë për tregun e punës. 

 

Temat që do të trajtohen në këto aktivitete janë:

1.      Këshillimi i karrierës

2.      Shkrimi i CV-së

3.      Përgatitja e letrës së motivmit

4.      Intervista

5.      Arti i të folurit në publik

6.      Punimi i diplomës dhe shkrimi i artikullit shkencor

 

Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë studentët e Biologjisë.

 

Ju mirëpresim!

Të ngjashme

...