Aplikime në Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe”

Thrrjet e reja per aplikime ne kuadër të Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, per periudhen 2021-2022

Njoftimi i ardhur kesaj here nga IRO, UT ne lidhje me thrrjet e reja per aplikime ne kuadër të Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, per periudhen 2021-2022. Aplikimet në thirrjet e programit mundësojnë fuqizimin e kapaciteteve kërkimore, akademike apo menaxheriale të Universitetit të Tiranës, duke krijuar hapësira veprimi që studiues, akademikë apo menaxherë të kërkimit shkencor të mund të lëvizin lirshëm dhe të shkëmbejnë njohuritë e tyre edhe me ata nga vende të Bashkimit Evropian.

Kete informacion te ardhur drejtperdrejte nga AKKSHI jua kemi percjelle dite me pare.  Ju rikujtojme qe kete njoftim, bashke me linkun e meposhtem dhe dokumentin bashkelidhur ketij e-maili t'a shperndani tek stafi juaj akademik. Njoftimi te shpallet edhe ne website-in e FSHN-se.

Të ngjashme

...