Boot Camp: Building ASP.NET WEB API Applications

Departamenti i Matematikës së Aplikuar, në kuadrin e aktiviteteve ekstrakurrikulare, do të organizojë Boot Camp: Building ASP.NET WEB API Applications, në periudhën 22-26 Prill 2024.

Aktiviteti do të zhvillohet me pjesëmarrjen e studentëve të vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike në sallën 304/1C, nga ora 09:00 deri në 13:00.

Programi Bootcamp 11.04.2024

Të ngjashme

...