Botimi Nr. 29, viti 2020

Këshilli Botues...1-2
Keshilli Botues.pdf 04.10.2021
Përmbajtja...3-6
000 Permbajtja.pdf 04.10.2021
Biologji...7-45
1 Gazmir Gjoni Perf..pdf 04.10.2021
2 Klea Duro et.al Perf.pdf 04.10.2021
3 Jonida Balla et al Perf..pdf 04.10.2021
Fizikë...46-51
D Prifti et al Perf..pdf 04.10.2021
Informatikë...52-79
1 Enida Puto K Sevrani Perf..pdf 04.10.2021
2 P. Manika, A.Ktona. M.Kaca Perf..pdf 04.10.2021
3 E Xhumari A Baxhaku Perf..pdf 04.10.2021
Kimi...80-91
1 A.Nuro et al sharra OK perf.pdf 04.10.2021
Matematikë...92-100
1 Perf Agresa , Artur.pdf 04.10.2021
Matematikë e Aplikuar...101-127
1 A_Ferrja B_Cobani, Perf..pdf 04.10.2021
2 Amanda Zeqiri etj Perf..pdf 04.10.2021
Review...128-171
4 Review Eliana_Ibrahimi,A Kerri, A.Kuci Perf..pdf 04.10.2021
5 Review G Caka H Nina Perf..pdf 04.10.2021
2 Review Sh Allajbeu et al Perf..pdf 04.10.2021
Informacion/Information...172-173
Informac. PUBLIKIME TË TORSTEN VAN DER HEYDEN TË ENTOMOFAUNËS NË SHQIPËRI.pdf 04.10.2021

Të ngjashme

...