Botimi Nr.30, viti 2021

Këshilli Botues...1-2
UT, Keshilli Botues.pdf 04.10.2021
Përmbajtja...3-6
000 Permbajtja.pdf 04.10.2021
Biologji...7-40
1 A Miho NEZAJ et al. Perf..pdf 04.10.2021
2 Suela Bushi A Trebicka Perf..pdf 04.10.2021
Bioteknologji...41-62
1 Laura B, Arjana Ylli Perf.pdf 04.10.2021
2 M Kodhelaj A Ylli Perf..pdf 04.10.2021
Fizikë...63-86
1 Inva Kociaj Malvina Marku Perf..pdf 04.10.2021
2 A Alizoti P Dhoqina Risite Perf...doc.pdf 04.10.2021
3 Alion Alizoti, P Dhoqina-Perf..pdf 04.10.2021
Informatikë...87-106
1 Ana Ktona etj....Perf..pdf 04.10.2021
2 Valbona Dhjaku,et.al perf.pdf 04.10.2021
Kimi...107-141
1 Valdet Teneqja et al....perf.doc.pdf 04.10.2021
2 Mimoza Bala et al perf..doc.pdf 04.10.2021
3 K. Capo P. Kotorri Perf..pdf 04.10.2021
Kimi Industriale...142-153
1 N Hasani Rrahimi etj..Perf. ok.pdf 04.10.2021
Matematikë...154-180
1 A Ferrja, B Cobani et al, Perf.pdf 04.10.2021
2 E. Sila Liftaj et. al Perf.pdf 04.10.2021
Matematikë e Aplikuar...181-200
1 F. Shakaj, M Mucaj etj perf..pdf 04.10.2021
2 Aurela BIÇAKU etj Perf..doc.pdf 04.10.2021
Review...201-210
E.Mara S Drushku perf. 1.pdf 04.10.2021
Informacion
TORSTEN VAN DER HEYDEN artikull.pdf 04.10.2021

Të ngjashme

...