Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Kimi Fizike” në Departamentin e Kimisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune
BULETINI_NR_163__DATE_15.11.2021.pdf 15.11.2021

Të ngjashme

...