Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, Kryetare në Degën e Financës dhe Buxhetit.

Kriteret per Kryetare në Degën e Financës dhe Buxhetit
APP K.DEGE FINANCE.pdf 20.09.2021

Të ngjashme

...