Formulari i vlerësimit të lëndës nga studenti, semestri 2, viti akademik 2020 -2021

Ftohen te gjithe studentet qe te plotesojne formularin e vleresimit te lendes per lendet e semestrit te dyte.

Shenim: Studentet duhet te japin vleresim vetem per lendet e vitit akademik 2020-2021

 

Departamenti i Biologjise

Departamenti i Bioteknologjise

Departamenti i Fizikes

Departamenti i Informatikes

Departamenti i Kimise

Departamenti i Kimise Industriale

Departamenti i Matematikes

Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Të ngjashme

...