Invitation! Webinar on Gender Equality in Horizon Europe - seminar 18th of November 2021.

Në kuadër të Gender Equality Plans (GEPs), e cila në Vitin 2022 do të bëhet e detyrueshme për të gjitha Institucionet Publike/Private, që do të aplikojnë në Horizon Europe, lutem gjeni si më poshtë ftesën për pjesëmarrje në Webinarin Online “Webinar on Gender Equality in Horizon Europe” datë 18/11/2021, organizuar nga NCPs of Research Council of Lithuania.

Lutem, bashkëngjitur do të gjeni programin dhe informacion më të detajuar!

Linku regjistrimit: https://www.lmt.lt/lt/doclib/2m4pcx6tcdynxw93fvxn1ppvy6ptupfc

Research Funding

 

Horizon Europe

Since Policy Implementation

https://www.lmt.lt/en/research-funding/786

https://www.lmt.lt/en/horizon-europe/3677

https://www.lmt.lt/en/science-policy-implementation/2503

 

NCPs of Research Council of Lithuania are pleased to invite you to the webinar on „Gender Equality in Horizon Europe“ which will take place on Thursday, 18 November from 10:00 to 11:30 (EET).

 

During this event our keynote speaker, Jeanne Lenders from European Commission (EC) will present the main novelties of gender equality aspects in Horizon Europe and will give overview of guidelines on how to adopt gender dimension in the research projects.

 

The second part of the webinar will be dedicated to good practice of design and implementation of Gender equality plans (GEPs) for H2020 programme and experience of speakers from Czech, Lithuania and Spain.

 

To participate in the event, please register by 17 November 2021.

 

The programme of the event.

Agenda Gender equality webinar_GK
Agenda Gender equality webinar_GK.pdf 01.11.2021

Të ngjashme

...