Lista e studentëve që kanë deklaruar mbylljen e studimeve brenda datës 30 shtator 2023

Në linkun e mëposhtëm, do të gjeni listën me kërkesat të miratuara të studentëve (që kanë filluar programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë në UT/FSHN, para hyrjes në fuqi të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, përfshire edhe vitin akademik 2015-2016, të cilët nuk i kanë shlyer detyrimet e programit përkatës dhe rezultojnë ende të regjistruar) të cilët do të lejohen të kryejnë  procesin e shlyerjes brënda datës 30.09.2023.

 

LINK

Lista plotësuese

Të ngjashme

...