Konferencen e 3-Te Nderkombetare per Dizajnin Mjedisor (ICED2022)

Konferenca e 3-Te Nderkombetare per Dizajnin Mjedisor (ICED2022) i cila zhvillohet ne menyre hibride (online dhe prezence fizike) ne Athine, ne Univesitetin e Hapur Helen. 

Informacioni me i detajuar per kete konference, afatet e dorezimit te abstrakteve, afatet e pranimit te punimeve etj, do tí gjeni ne dokumentin bashkelidhur si dhe linkun:

https://iced.eap.gr/call-for-papers/

Të ngjashme

...