Konkurs për personel akademike në Departamentin e Kimisë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor” në grupin mësimor “Kimi Analitike” në Departamentin e Kimisë.

Të ngjashme

...