Listat paraprake të aplikantëve në Master i Shkencave dhe Master Profesional, viti akademik 2021-2022

Listat paraprake të aplikantëve në Master i Shkencave dhe Master Profesional, viti akademik 2021-2022.

Ne rast ankimimi ju kërkojmë të drejtoheni pranë Departamenteve, në datat 27.10.2021 deri 29.10.2021, ora 12.00.

Listat përfundimtare do të shpallen me datë 29.10.2021.

Mësimi dhe regjistrimi i kandidatëve fitues do të fillojë më datë 01.11.2011

Të ngjashme

...