Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i dyte

Biologji
R2_BIOLOGJI.pdf 24.09.2021
Bioteknologji
R2_BIOTEKNOLOGJI.pdf 24.09.2021
Fizike
R2_FIZIKE.pdf 24.09.2021
Informatike
R2_INFORMATIKE.pdf 24.09.2021
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
R2_TIK.pdf 24.09.2021
Kimi
R2_KIMI.pdf 24.09.2021
Kimi industriale dhe Mjedisore
R2_KIMI INDUSTRIALE DHE MJEDISORE.pdf 24.09.2021
Kimi dhe Teknologji Ushqimore
R2_KIMI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE.pdf 24.09.2021
Matematike
R2_MATEMATIKE.pdf 24.09.2021
Inxhinieri Matematike dhe Informatike
R2_IMI.pdf 24.09.2021

Të ngjashme

...