Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i pare

Fature per Arketim
Fature per Arketim.pdf 02.09.2021
Biologji
R1_BIOLOGJI.pdf 27.08.2021
Bioteknologji
R1_BIOTEKNOLOGJI.pdf 27.08.2021
Fizike
R1_FIZIKE.pdf 27.08.2021
Informatike
R1_INFORMATIKE.pdf 27.08.2021
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
R1_TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI.pdf 27.08.2021
Kimi
R1_KIMI.pdf 27.08.2021
Kimi Industriale dhe Mjedisore
R1_KIMI INDUSTRIALE DHE MJEDISORE.pdf 27.08.2021
Kimi dhe Teknologji Ushqimore
R1_KIMI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE.pdf 27.08.2021
Matematike
R1_MATEMATIKE.pdf 27.08.2021
Inxhinieri Matematike dhe Informatike
R1_INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE.pdf 27.08.2021

Të ngjashme

...