Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i trete

Bachelor Biologji
R3_BIOLOGJI.pdf 18.10.2021
Bachelor Bioteknologji
R3_BIOTEKNOLOGJI.pdf 18.10.2021
Bachelor Fizike
R3_FIZIKE.pdf 18.10.2021
Bachelor Informatike
R3_INFORMATIKE.pdf 18.10.2021
Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
R3_TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI.pdf 18.10.2021
Bachelor Kimi
R3_KIMI.pdf 18.10.2021
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore
R3_KIMI INDUSTRIALE DHE MJEDISORE.pdf 18.10.2021
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore
R3_KIMI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE.pdf 18.10.2021
Bachelor Matematike
R3_MATEMATIKE.pdf 18.10.2021
Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike
R3_INXHINIERI MATEMATIKE DHE INFORMATIKE.pdf 18.10.2021

Të ngjashme

...