Listat përfundimtare të renditura të raundit të parë për aplikimet në ciklin e parë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, viti akademik 2023-2024

Listat përfundimtare të renditura të raundit të parë për aplikimet në ciklin e parë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, viti akademik 2023-2024.
R1_Teknologji Informacioni dhe Komunikimi_FSHN_23.pdf 28.08.2023
R1_Fizika_23.pdf 28.08.2023
R1_Kimi Industriale dhe Mjedisore_23.pdf 28.08.2023
R1_Kimi dhe Teknologji Ushqimore_23.pdf 28.08.2023
R1_Kimi_23.pdf 28.08.2023
R1_Shkenca Natyrore Mjedisore_23.pdf 28.08.2023
R1_Biologji_23.pdf 28.08.2023
R1_Matematike_23.pdf 28.08.2023
R1_Bioteknologji_23.pdf 28.08.2023
R1_IMI_23.pdf 28.08.2023
R1_Informatika_23.pdf 28.08.2023
Regjistrimi kryhet në Godinën B, Kati I, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.
Fatura e tarifes se regjistrimit 28.08.2023
Deklarata.pdf 28.08.2023
Lista e dokumentacionit.pdf 28.08.2023

Të ngjashme

...