Mbi "Thirrjen për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë" - Sesione Informuese nga Tirana EYC 2022]

Ju informojmë se Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë ka hapur thirrjet për “Projekt Ide” dhe “Bashkëpunëtorë” në zbatim të programit Activ8. Thirrja e hapur për aplikime për Projekt Ide në kuadër të TEYC2022 ka për qëllim identifikimin e ideve për projekt propozime, të cilat do të kontribuojnë drejtpërdrejt në realizimin e 8 programeve të parashikuar në makro programin TEYC2022. 

Sesionet informuese të ardhshme do të zhvillohen në datat 22, 24 dhe 27 Dhjetor 2021, online në platformën Zoom, në link-un: ZOOM-Sesionet Informuese TEYC2022   

Periudha e zbatimit të projekteve në kuadër të kësaj thirrje është Shkurt 2022 - Dhjetor 2022. Kjo thirrje për Projekt Ide është e hapur për organizata të shoqërisë civile (organizatat rinore dhe organizata për të rinjtë,) grupe jo-formale dhe individë. 

Për më shumë informacion klikoni në link-et: Thirrje për Projekt Idedhe Thirrje për Bashkëpunëtorë 

Të ngjashme

...