Njoftim mbi detyrimin e mbrojtjes se gjuhes se huaj.

Ju njoftojme se studentet e Ciklit te Dyte te Studimeve (Master i Shkencave) qe nuk kane shlyer detyrimet financiare dhe qe nuk kane dorezuar prane sekretarise dokumentin e mbrojtjes  se gjuhes se huaj (origjinale ose fotokopje të noterizuar) nuk do lejohen te marrin pjese ne sesionet e diplomimit.

Të ngjashme

...