Njoftim mbi fazën përfundimtare të regjistrimit të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i trete

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i trete, se fillon faza përfundimtare  e aplikimit për kuotat e lira në të gjithë degët e FSHN.

Të drejtën e aplikimit të këtë faze e kanë vetëm kandidatët që kanë emrin në listat emërore të raundit të tretë.

 

Aplikimi mund të bëhet  pranë zyrës së informacionit të FSHN (GODINA A Kati I ) ose online ne periudhën 26.10.2021 deri më 29.10.2021, ora 16.00

Listat e renditura do shpallen e faqen zyrtare të FSHN me date 29.10.2021.

 

REGJISTRIMI I KANDIDATEVE FITUES DO TE BEHET VETEM ME DATE 30.10.2021, ora 13.00, SALLA 101B  (GODINA B, kati I)

Shenim: Mosparaqitja në këtë orar ju humbet të drejtën e regjistrimit.

 

Për të aplikuar online kliko: KETU

Kuotat e lira
Kuota te paplotesuara.pdf 26.10.2021
Shkarkimi i fletes se kerkeses
Kerkese per regjistrim.pdf 26.10.2021

Të ngjashme

...