Njoftim mbi hapjen e thirrjes se AKKSHI per PKKZH 2024

 

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur thirrjen për aplikime në kuadër të Programit për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), 2024, në fushat prioritare, si më poshtë:

  • Biodiversiteti dhe Mjedisi
  • Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia
  • Shëndetësia dhe shkencat mjekësore
  • Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit
  • Shkencat Sociale dhe Albanologjike
  • Uji dhe Energjia

 

Afati i fundit për aplikim është data 28/02/2024

 

Kohëzgjatja e lejueshme e projektit është deri në 24 muaj me vlerë maksimale deri në 4.000.000 lekë.  


 

Informacion më të detajuar lidhur me kriteret e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim gjeni në linkun: http://www.nasri.gov.al 

Të ngjashme

...