Njoftim për miratimin e datës 27 nëntor 2023 si ditë pushimi

 

Festa Kombëtare "Dita e Flamurit dhe e Pavarësisë" e datës 28 nëntor 2023, dhe Festa Kombëtare "Dita e Çlirimit", e datës 29 nëntor 2023, bien përkatësisht, ditën e martë dhe të mërkurë.

 

Për këtë arsye, ju njoftojmë se, dita e hënë, datë 27 nëntor 2023, do të bëhet ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës. Zëvendësimi i kësaj dite pune, do të bëhet në një datë tjetër, dhe do të njoftohet në një moment të dytë.
 

Të ngjashme

...