Njoftim për provimet e sesionit të vjeshtës, Bachelor, Viti I&II, dhe Master i Shkencave Viti I, Viti Akademik 2022-2023

 

Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bachelor, viti I&II  dhe Master i Shkencave Viti I, se është miratuar çelja e provimeve të sesionit të vjeshtës.                                                     

Sesioni i provimeve për Ciklin e Parë, Viti I, II  dhe Master i Shkencave Viti I do zhvillohet në datat  06 Shtator-18 Shtator

 

REGJISTRIMI PËR STUDENTET E RREGULLT DO TË KRYHET VETËM ONLINE NËPËRMJET PLATFORMËS E-STUDENT NË PERIUDHËN 28 Korrik – 28 Gusht.

REGJISTRIMI PËR STUDENTËT PËRSËRITËS VITI I DO TË KRYHET VETËM ONLINE  NË PERIUDHËN 28 Korrik – 28 Gusht DUKE KLIKUAR KETU.

REGJISTRIMI PËR STUDENTËT PËRSËRITËS VITI II DO TË KRYHET VETËM ONLINE  NË PERIUDHËN 28 Korrik – 28 Gusht DUKE KLIKUAR KETU.

 

SHËNIM 1 : Gjatë këtij sesioni studentët kanë të drejtën e përmirësimit të notës deri në 3 (tre) lëndë të vitit në të cilin ndjekin studimet.


 

Të ngjashme

...