Njoftim per shpallje te fituesit per vendin e punes per personel ndihmes akademik me karakter mesimor (laborant) ne Departamentin e Biologjise.

Komisioni ad-hoc, i miratuar me Vendim Dekani nr.73 date 20.04.2022, mbeshtetur ne nenin 80 te Statutit te UT-se, per vendin e lire te punes per personel ndihmes akademik me karakter mesimor (laborant)  ne Departamentin e Biologjise, shpall fitues znj.Matilda Malaj.

Të ngjashme

...