Njoftim shtesë për provimet e sesionit të vjeshtës, Bachelor, Viti III dhe Master i Shkencave Viti II, Viti Akademik 2022-2023

 

Sesioni i provimeve per Ciklin e Parë, Viti III dhe Master i Shkencave Viti II do zhvillohet në datat  06 Shtator-18 Shtator.

 

REGJISTRIMI PËR STUDENTËT E RREGULLT DO TË KRYHET VETËM ONLINE NËPËRMJET PLATFORMËS E-STUDENT NË PERIUDHËN 28 Korrik – 28 Gusht.

REGJISTRIMI PËR STUDENTËT PËRSËRITËS DO TË KRYHET VETËM ONLINE  NË PERIUDHËN 28 Korrik – 28 Gusht DUKE KLIKUAR KETU.

 

SHËNIM 1 : Gjatë këtij sesioni këta studentë nuk kanë të drejtën e përmirësimit të notës.


 

Të ngjashme

...