Online National Info Day Erasmus+, 21 December 2021

Zyra Kombëtare Erasmus+ më datë 21 Dhjetor 2021, do të zhvillojë online, në platformën Teams “Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+”, për të promovuar programin e ri Erasmus+ 2021-2027 dhe Thirrjet e reja për aplikime.

Takimi do të informojë audiencën online për mundësitë që programi Erasmus+ ofron për universitetin dhe studentët tanë.

Dita informuese do të ndahet në dy pjesë: paraditja do të jetë e dedikuar IAL-ve dhe stafeve të tyre lidhur me aplikimet brenda ‘Thirrjes për aplikime 2022’, ndërsa pasditja do t’i dedikohet studentëve dhe mundësive që ofron programi Erasmus+ për ta.

Bashkëngjitur, gjeni draft-axhendën e aktivitetit.

Draft agenda - 21.12.2021, Online national Info Day
Draft agenda - 21.12.2021, Online national Info Day.pdf 21.12.2021

Të ngjashme

...