Përcjellje informacioni mbi organizimin e Samitit të 3-të të Diasporës, në Pallatin e Kongreseve, më datë 22 Nentor 2023

Në vijim të shkresës së Rektoratit nr. 3162 Prot., datë 14.1 1.2023, ju informojmë mbi Samitin e 3-të të Diaspores, i cili do të organizohet më datë 22 Nëntor 2023 nën kujdesin e veçantë të Kryeministrit z. Edi Rama dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe parashikon zhvillimin e seancave plenare dhe paneleve të diskutimit kushtuar rëndësisë së komunitetit arbëresh në ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore, materiale dhe jo materiale.

 

Për më shumë informacion si dhe për te bërë regjistrimin nga secili prej pjesëmarrësve është vendosur linku: https://punctejashtme.gov.al/samiti-i-trete-i-diaspores-shqiptare

Të ngjashme

...