Plotësimi i kuotave të lira në programet Bachelor në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Kandidatët që janë pjesë e portalit U-Albania dhe rezultojnë të pa regjistruar në asnjë program studimi, kanë të drejtën e regjistrimit në programe studimi ku ka kuota të pa paplotësuara në të gjithë programet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, pavarësisht aplikimeve në raundet e mëparshme.

 

Programet e studimit

Kuotat e lira

Bachelor Informatikë

4

Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

5

Bachelor Matematikë

37

Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike

8

Bachelor Fizikë

42

Bachelor Kimi

56

Bachelor Biologji

53

Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore

61

Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore

46

Bachelor Bioteknologji

48

Bachelor Shkenca Natyrore Mjedisore

29


 

Të gjithë maturantët që nuk kanë aplikuar në Raundin e parë ose të dytë në programet e studimit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në momentin e aplikimit duhet të dorëzojnë Certifikatën e notave të shkarkuar nga portali e-albania ose fotokopje të Diplomës së shkollës së mesme.

 

Aplikimet pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Godina B, Kati I

4-5 Tetor, ora 9:00-16:00

Publikohen listat e fituesve në faqen e FSHN www.fshn.edu.al 

7 Tetor

Regjistrimi i kandidatëve fitues në FSHN

Godina B, Kati I

8-9 Tetor


 

Të ngjashme

...