Program i ri studimi, i ofruar nga Departamenti i Biologjisë. Cikli i parë, Bachelor në “Shkencat Natyrore Mjedisore”, me diplomë të dyfishtë, të Universitetit të Tiranës me Universitetin e Tuscias, Itali.

Për vitin akademik 2022 – 2023, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka miratuar hapjen e një programi të ri studimi, në ciklin e parë Bachelor në “Shkencat Natyrore Mjedisore” / Natural Environmental Sciences, me diplomë të dyfishtë, të Universitetit të Tiranës me Universitetin e Tuscias, Itali.

Struktura e programit, plani mësimor dhe përmbajtja e lëndëve janë të njëjta me ato të zhvilluara në këtë degë ekzistuese në Universitetin e Tuscias, Itali. Mësimi në këtë program do të zhvillohet në gjuhën angleze. Dy universitet angazhohen për të krijuar mundësitë që studentët e këtij programi (shqiptarë, italianë dhe të tjerë të mundëshëm) në fund të studimeve të pajisen me dy diploma, një nga Universiteti i Tiranës dhe një nga Universiteti i Tuscias. Dy universitetet angazhohen gjithashtu në krijimin e mundësive për mobilitete të studentëve midis dy institucioneve, ku studentë nga Universiteti i Tiranës të mund të ndjekin të paktën një semestër në Universitetin e Tuscias dhe studentë të Universitetit të Tuscias të mund të ndjekin të paktën një semestër në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu, prioritet i këtij programi do të jetë edhe mundësia e këmbimit të stafit mësimdhënës midis dy universiteteve. 

 

Për informacion të detajuar mbi planin mësimor të këtij programi mund të klikoni  KETU

Për detaje të marrëveshjes së bashkëpunimit midis dy universiteteve mund të klikoni KETU

Për t'u njohur me kriteret e propozuara klikoni KETU

Për t'u njohur me kuotat e propozuara klikoni KETU

Të ngjashme

...