Pyetësor drejtuar të gjithë studentëve me fokus përdorimin e Kartës së Studentit

Universiteti i Tiranës ka ndërtuar një pyetësor drejtuar të gjithë studentëve të Universitetit të Tiranës, me fokus përdorimin e Kartës së Studentit.

Karta e Studentit është një instrument mjaft i dobishëm, nga e cila studentët përfitojnë avantazhe, tarifa të reduktuara dhe oferta të dedikuara, si nga institucionet publike ashtu dhe nga subjektet private.

Qëllimi i këtij pyetësori është të kuptojë nevojat e studentëve të të gjitha Fakulteteve të Universitetit të Tiranës, si edhe të ndërgjegjësojë studentët për përdorimin e Kartës së Studentit.

Per te aksesuar pyetesorin kliko: KETU

Të ngjashme

...