Regjistrim për diplomë, Cikli I Bachelor dhe Master Profesional, viti akademik 2023-2024

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se është shpallur regjistrimi për sesionin e provimit të diplomës.

 

Regjistrimi për këtë sesion provimesh do të kryhet nëpërmjet Google Form nga data 03-10 Korrik 2024.

 

Provimi do të zhvillohet në datën 12 Korrik 2024.

 

Nuk do të lejohen të futen në provime të gjithë studentët që nuk kanë shlyer detyrimet akademike dhe financiare.

 

Për t'u regjistruar kliko KËTU

Të ngjashme

...