Shpallet fituesi per personel akademik ne Departamentin e Informatikes, grupi mësimor "Sistemet e Informacionit Nderveprues", kategoria "Asistent Lektor"

Fitues per personel akademik ne Departamentin e Informatikes, grupi mësimor "Sistemet e Informacionit Nderveprues", kategoria "Asistent Lektor" me Vendim te Rektorit nr. 192 date 04.11.2021 shpallet Znj. Erisa Bekteshi

Të ngjashme

...