Shpallet periudha zgjedhore dhe data e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentore të Fakuteteve, në Universitetin e Tiranës

Në zbatim të Regullores “Për zgjedhjet e para të Këshillave Studentore në Universitetin e Tiranës”, neni 5, pika 1, Rektori I UT me vendim nr. 198, datë 11.11.2021, ka vendosur shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datën e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentore të Fakuteteve, në Universitetin e Tiranës.

·        Periudha zgjedhore 15 Nëntor – 15 Dhjetor 2021

·        Data e zgjedhjeve 16 Dhjetor 2021

Për tu njohur me Regulloren “Për zgjedhjet e para të Këshillave Studentore në Universitetin e Tiranës” kliko: KETU

Të ngjashme

...