Thirrje për aplikim për programin Global UGrad 2024-2025

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hapur thirrjen për aplikim për programin Global UGrad 2024-2025.

 

Programi i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) ofron bursë për një semester studime akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim.

 

Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara i cili u jep mundësi studentëve për të për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Aplikantët e përzgjedhur do të kenë një mundësi të njihen në shoqërinë, kulturën dhe institucionet akademike të SHBA dhe të rrisin aftësitë e tyre profesionale. Afati i aplikimit është data 15 dhjetor 2023.

 

Kriteret e aplikimit: Progami Global UGRAD është i hapur për këdo që:

 

 -Është qytetar shqiptar, mbi 18 vjeç, dhe studion në Shqipëri;


 -Eshtë regjistruar si student me kohë të plotë në progame studimi Bachelor të akredituara dhe ka përfunduar të paktën një semester;

 

 -Student në vitin e parë Bachelor ose ka edhe një vit akademik për të përfunduar studimet Bachelor në universitetin e tyre në Shqipëri pas kthimit nga programi Global UGRAD; 

 

 -Shfaq potencial për aftësi lidershipi nëpërmjet arritjeve akademike, punës në komunitet, dhe aktiviteteve jashtëshkollore;

 

 -Ka aftësi të mira në të folur dhe në shkrim në gjuhën angleze (për disa finalistë mund të ofrohet edhe një kurs gjuhe); 

 

 -Plotësojnë kriteret e përfitimit të vizës së shkëmbimit J-1 dhe ruajtjes së statusit të saj sipas kërkesave të programit.

 

Te gjithë kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë online 2024 Global UGRAD online application!

Të ngjashme

...