Urdhër Nr. 395, datë 06.10.2021, i Ministres së Arsimit dhe Sportit dhe Urdhër Nr. 413, datë 24.09.2021, Urdhër Nr. 413/1, datë 27.09.2021, i Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Bashkëngjitur gjeni urdhërin e MAS-it "Për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2021-2022 në IAL" si dhe Urdhërin Nr. 413/1 datë 27.09.2021 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.

Të ngjashme

...