Western-BALKANship

  

Rrjeti UniAdrion së bashku me Forumin e Dhomave të Tregtisë (Forumi AIC), ofrojnë mundësi  praktike (internshipi) për studentët që i përkasin rrjetit të Universiteteve UniAdrion. 

Projekti Western-BALKANship, i financuar nga Ministria e Jashtme Italiane nëpërmjet  Iniciativës Adriatiko Joniane, u jep mundësinë studentëve të kryejnë një praktikë 3-mujore në  kompani të përzgjedhura në zonën Adriatiko-Joniane dhe synon të promovojë bashkëpunimin ndërkufitar, për studentët italianë në Ballkan dhe anasjelltas.  

Praktikat do të financohen plotësisht nëpërmjet bursave të dhëna drejtpërdrejt studentëve. Thirrja do të jetë e hapur deri në fund të shkurtit 2024 dhe aplikimi kryhet nga vetë studentët. 

Për më shumë informacion: 

https://www.esteri.it/en/ 

https://www.aii-ps.org/about/working-structures/permanent-secretariat-ps Të gjithë studentët e interesuar mund të kontaktojnë: [email protected]. Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!


 

Të ngjashme

...