Struktura Akademike

Sktruktura Akademike për vitin 2020-2021 mund ta shikoni/shkarkoni në dokumentin PDF bashkëngjitur

 

 

Struktura Akademike
Struktura Akademike 20-21.pdf 07.08.2021