Prof.Dr. Sajmir Beqiraj
Përgjegjës i Departamentit

Departamenti i Biologjisë (DB) është një nga departamentet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, njëkohësisht dhe institucioni më i madh dhe i specializuar në mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fushën e Biologjisë në vendin tonë.

Qëllimet kryesore të punës së Departamentit të Biologjisë janë:

  1. Përgatitja e mësuesve të Biologjisë për shkollat e mesme (AML).
  2. Përgatitja bazë e specialistëve biologë në drejtimet Biologji Qelizore dhe Biologjinë e Ruajtjes, të cilët mund të punojnë në shkollat e larta ose në institucionet e ndryshëm kërkimorë shkencorë.
  3. Mbulimi në mësimdhënie i gjithë lëndëve biologjike në Universitetin e Tiranës.
Programet Mësimore

Bachelor në Biologji
Ky program si në kursin me kohë të plotë dhe në atë me kohë të pjesme synon të përgatisë specialistë të përgjithshëm të Biologjisë, me njohuri të shëndosha në lëndët themelore biologjike, biologji qel... Vazhdo leximin...

Biologji Part Time
Informacion i reduktuar rreth programit të degës dhe krediteve përkatëse Vazhdo leximin...

Master i Shkencave në Biologji Molekulare
Përgatit specialistë të biologjisë me njohuri të thelluara teorike dhe praktikë në biologjinë qelizore, biologjinë molekulare, biokimi, gjenetikë, inxhinieri gjenetike, gjenetikë popullatash, mikrobio... Vazhdo leximin...

Master i Shkencave në Biologji Mjedisore
Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit është të bëhet specialist i Biologjisë së Ruajtjes, i studimit, vlerësimit, administrimit, menaxhimit dhe ruajtjes së pasurive bi... Vazhdo leximin...

Master i Shkencave në Mësuesi në Biologji për AML
Të përgatisë Mësues të Biologjisë për Arsimin e Mesëm të Lartë (AML), por edhe më gjerë në Arsimin Parauniversitar të Përgjithshëm dhe Profesional. Këta mund të jenë, gjithashtu, edhe inspektorë të ar... Vazhdo leximin...