Lista përfundimtare e fituesve në programin “Doktoratë” në “Shkencat e Natyrës” për vitin akademik 2022-2023

Pas shqyrtimit të ankimimeve, bazuar në vlerësimet e komisioneve ad hoc të departamenteve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, shpallet lista përfundimtare e fituesve në programin “Doktoratë” në “Shkencat e Natyres”  për vitin akademik 2022-2023.

Regjistrimi i kandidatëve do te kryhet pranë sekretarisë të ciklit të tretë të studimeve, Godina B, Kati 1 duke filluar nga data 24 Maj – 16 Qershor, nga ora 9:00-14:00.

Në momentin e rregjistrimit kandidatët duhet të sjellin të firmosur propozimin e kërkimit shkencor(platformën e doktoratës) të firmosur nga ata dhe udhëheqësit.


 

Të ngjashme

...