Listat perfundimtare e aplikantëve në Master i Shkencave dhe Master Profesional, viti akademik 2021-2022

Mësimi dhe regjistrimi i kandidatëve fitues do të fillojë më datë 01.11.2011

Dokumentacioni që nevojitet për regjistrim
Formular regjistrimi 29.10.2021
Fature regjistrimi 29.10.2021
Listat perfundimtare
MSH Biologji Mjedisore.pdf 29.10.2021
MSH Biologji Molekulare.pdf 29.10.2021
MSH Biologji AML.pdf 29.10.2021
MSH Bioteknologji Molekulare dhe Industriale.pdf 29.10.2021
MP Bioteknologji Mjedisore.pdf 29.10.2021
MSH Fizike.pdf 29.10.2021
MSH Fizike AML.pdf 29.10.2021
MSH Informatike.pdf 29.10.2021
MSH TIK.pdf 29.10.2021
MSH Informatike AML.pdf 29.10.2021
MP Informatike.pdf 29.10.2021
MP TIK.pdf 29.10.2021
MSH Kimi.pdf 29.10.2021
MSH Kimi AML.pdf 29.10.2021
MSH Kimi Industriale dhe Mjedisore.pdf 29.10.2021
MSH Inxhinieri e Proceseve Kimike.pdf 29.10.2021
MSH Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore.pdf 29.10.2021
MSH Matematike.pdf 29.10.2021
MSH Matematike AML.pdf 29.10.2021
MSH IMI.pdf 29.10.2021
MP IMI.pdf 29.10.2021

Të ngjashme

...