Njoftim mbi dokumentacionin per te perfituar burse ose perjashtim/reduktim te tarifes se shkollimit

Studentët të cilët janë interesuar për të përfituar Bursë dhe përjashtuar/reduktuar tarifën e shkollimit duhet të paraqesin dokumentat te zyra e Informacionit, Godina A, deri me datë 12 Nëntor 2021.

Dokumeta per tarifen
Cikli 1.pdf 19.10.2021
Cikli 2.pdf 19.10.2021
Dokumenta per bursen
Dokumentat per bursen.pdf 15.10.2021

Të ngjashme

...